Rosengrenska Stiftelsen

Rosengrenska Stiftelsen

Startsida Rätt till vård Varför? Bloggen

 

Medicinsk hjälp

Rosengrenska är ett fristående nätverk av medicinsk och vårdpersonal som hjälper gömda flyktingar ideellt. Vår verksamhet sköts genom en jourtelefon där gömda flyktingar får kontakt med vårdgivare i eller utanför sjukvården. Några gånger per år inbjuder vi till föreläsningar. Vi samarbetar med många andra ideella organisationer, kyrkor, sjukvård m fl.

 

Rosengrenska startades 1998 med tre mål:

 Avskaffa oss själva - sjukvård borde inte behöva lita till ideella krafter.

 Sprida kunskap om flyktingars situation - specifika medicinska tillstånd och att det finns människor som hamnar utanför sjukvården.

 Att ge medicinsk hjälp till gömda flyktingar - när de inte vågar eller får tillgång till den vanliga vården.

 

Hur kan man stödja Rosengrenska ?

 Anmäla sig till mailinglista för att få information och inbjudan till möten och föreläsningar.

 Skänka pengar till vår stiftelse.

 Aktivt ingå i vårt nätverk.

 

Kontakt

Jourtelefon: 0704-066670

Postgiro, Rosengrenska stiftelsen: 46 21 54-6

Stöd oss via autogiroinbetalningar, ladda ned blankett HÄR (pdf)!

E-post: kliniken@rosengrenska.org

Postadrress:  Rosengrenska/Röda Korset, Andra Långgatan 19, 413 28 Göteborg

Telefon: 031-7416207

Informationsblad

Ladda ned vårt informationblad (pdf).

 

            Svenska   English    Copyright 2010-2013 Rosengrenska Stiftelsen